SMS Lån

Vad är redovisning?

Papper och siffror och kvitton, hit och dit. Så kan det ibland kännas om man driver ett företag, och många gånger så sitter man uppe till sent om nätterna med detta, och undrar varför detta är nödvändigt. Men faktum är att redovisning när det kommer till företagande inte bara är en sak som måste skötas för att göra någon annan glad. Även du har mycket att vinna på att ha en bra redovisning. Men vad är egentligen redovisning?

I korthet

Redovisning är kort och gott den process där man på ett tydligt sätt, oftast via ett standardiserat förfarande, redovisar för ett företags räkenskaper. Det innebär i korthet att man visar på de intäkter som man haft och var de kommer ifrån, men även visar på ens kostnader och med kvitton redovisar vad dessa utgifter har spenderats på. En redovisning kan skötas på flera olika sätt. Ibland handlar det om att redovisa löpande, men för mindre företag går det även bra att redovisa kvartalsvis eller till och med årligen. Det viktiga med redovisningen och anledningen till att man är tvungen att utföra denna, beror på att det annars är omöjligt för staten att veta hur mycket ditt företag ska betala i skatt. Men det finns faktiskt också goda anledningar för dig själv att se över ditt företags ekonomi på detta sätt och att ha en god redovisning. Då vet du nämligen hur ditt företag mår, rent ekonomiskt.

Vem utför?

Normalt sett så behövs det en revisor som kan ta hand om din redovisning. Med en sådan blir det nämligen enkelt och korrekt att redovisa ditt företags ekonomiska transaktioner.

Var hittar du?

En revisor kan du enkelt hitta genom att gå in på nätet och söka. Glöm inte att också lägga till din ort i sökningen så kommer du finna en nära där du bor.